logo

"İşimizde uzmanız ve sadece uzman olduğumuz işleri yapmaya özen gösteririz. Bu nedenle iş ortağınız olarak, karşılaştığınız problemleri benimser, sizin değerleriniz ve olanaklarınız içinde değerlendiririz."
Otomatik Olmayan Terazilerin Verifikasyonu (İlk Mühürleme)

Yasal Metroloji;

Bir devlet içerisinde metroloji fonksiyonlarının düzenlenmesi ve kontrolü işlemlerinin bütünüdür. Bu kapsamda ele alındığında tartı ve ölçü aletleri ile yapılan ticaretin dürüst şekilde yapılması, sahtekârlığın önlenmesi, tüketicilerde güven sağlamak amacı ile bu cihazların kontrollerinin yapılmasının gerekliliği ortadadır. Yasal metroloji kapsamına girecek olan cihazların hangileri olacağına karar vermek her ülkenin kendi inisiyatifindedir. Devlet, bu cihazların kontrolünü yaparken iki farklı rol üstelenir; Mevzuatların hazırlanması, Mevzuatların uygulanması ve gerekli tedbirlerin alınması. Ülkemizde mevzuatlar hazırlanma aşamasında ağırlıklı olarak AB gerekliliklerini esas alır. AB Direktiflerine göre uyumlaştırılmış olan 2009/23/ AT Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Direktifi ticaretteki teknik engelleri kaldırır böylece ‘TEK’ Pazar yaratarak cihazların kullanımını ticari, yasal ve tıbbi amaçlar için ticari terazilerden endüstriyel kantarlara kadar düzenler.

Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Direktifi (2009/ 23/ AT) Kapsamı

Otomatik Olmayan Tartı Aleti Direktifi (2009/23/ AT), 09.03.2007 tarihli Resmi Gazetenin 26457 Sayısı ile yayınlanmış olup; kullanıcı müdahalesini gerektiren tartı aletleri ile ilgilidir. Piyasaya arz edilmiş ve/veya hizmete sunulmuş olan alım satım işlerinde kullanılan tüm otomatik olmayan aletlerini kapsamakta olup, kategorileşmesi (2009/23/ AT - Madde 1.2.a) şu şekildedir:

• Ticari işlemler için kütlenin tespit edilmesi;

• Köprü veya yol geçiş ücreti, gümrük, tarife, vergi, ödül,
ceza, ek ödeme veya benzer bir ödemenin hesaplanması için kütlenin belirlenmesi;

• Takip, teşhis veya tıbbi tedavi amacı ile tıp alanında hastaların ağırlıklarının ölçülmesi;

• Eczanelerde reçeteli ilaçları hazırlamak için veya tıbbi yada eczacılık laboratuarlarında yapılan analizlerde;

• Halka doğrudan satış veya hazır ambalajlamada kullanılmak üzere kütleye dayalı fiyatın belirlenmesinde.

• Madde 1.2.a’da sıralanan amaçlardan başka amaçlar için kullanılan aletler (Madde 2.1.b) Bu aletlerin temel şartlara uygun olması ve CE işareti taşıması (bu direktif kapsamında) gerekmez

NoBo Kalibrasyon Göz. Den. Hiz. San ve Tic Ltd Şti olarak Otomatik Olmayan Terazilerin Verifikasyonu kapsamında (Modül F), TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17020 standardına göre akredite edilmiştir.

Atakent Mah. 227. Sok. Olimpakent D:11 5 D:46 Halkalı - K.Çekmece / İSTANBUL

0(544) 474 01 31 Telefon :

Faks :
info@nobokalibrasyon.com.tr E-Mail :