logo

"İşimizde uzmanız ve sadece uzman olduğumuz işleri yapmaya özen gösteririz. Bu nedenle iş ortağınız olarak, karşılaştığınız problemleri benimser, sizin değerleriniz ve olanaklarınız içinde değerlendiririz."
VERİFİKASYON

Yasal Metroloji

Yasal Metroloji, Ticarete esas teşkil eden özellikle ölçü ve kontrol aletlerinin, güvence altına alması gereksinimiyle doğmuştur. Yasal metroloji öncelikle yasal olarak kontrol edilen ölçüm cihazları ile ilgilenmektedir ve yasal metrolojinin ana amacı resmi ve ticari işlemlerde kullanılan ölçüm sonuçlarının doğruluğu konusunda halkın güvenini sağlamaktır.

Ölçü Aletleri Mevzuatının AB Uygulaması

Yasal Kontrol

Alım satım işlerinde kullanılan cihazların pazarlanmasından önce önleyici tedbirler alınır yani cihazların bir çoğu TİP ONAY SERTİFİKASI’ na haizdir ve tümü Doğrulanmış (mühürlenmiş) olmak zorundadır. Üreticiler cihaz için ön görülen tüm ilgili yasal gereklilikleri yerine getirdikten sonra Avrupa Birliğine üye ülke tarafından yetkilendirilmiş yeterliliğe sahip bir kuruluştan TİP ONAY SERTİFİKASI alırlar ve seri üretilen ölçme cihazları için doğrulama her bir cihazın TİPE UYUMLULUĞU’ nu ve onaylanmış yöntemde ön görülen tüm şartları yerine getirdiğini garanti ederler. Alım satım işlerinde kullanılan ölçü aletlerini seri olarak üreten üretici Onaylanmış Kuruluş vasıtası ile (Modül F) yada Onaylanmış Kuruluştan yetki alarak (Modül D) bu cihazların ilgili yönetmelik kapsamına göre muayenelerini gerçekleştirerek cihazların yasal olarak hata toleranslarında çalışmasını ve hileli kullanıma kapatılmasını garanti etmekle yükümlüdürler.

Piyasaya arz edilen bu cihazların yasal şartları karşılayıp karşılayamadığını saptamak için denetleme türü bir önlemdir. Kullanımdaki cihazlar için denetimler yada periyodik yeniden doğrulamalar ölçüm cihazlarının yasal şartlara uygunluğunun devamını garanti etmek için yapılır. Bu tür denetimler ve testler için kullanılan standartlar ulusal yada uluslar arası standartlara izlenebilir olmalıdır. Direktiflerdeki ölçüm cihazlarını bağlayıcı yasal kontrolü üye ülkelere bırakılmıştır. Yeniden doğrulamalar, denetimler ve doğrulama geçerlilik periyodları uyumlaştırılmamıştır yani her ülke kendi kriterlerini belirleyerek ulusal mevzuatları temelinde yürütülür. Üye ülkeler, NAWI Direktifi veya MID Direktifinde listelenmemiş ölçme cihazları için yasal gerekliliklerini de belirleyebilirler.

Atakent Mah. 227. Sok. Olimpakent D:11 5 D:46 Halkalı - K.Çekmece / İSTANBUL

0(544) 474 01 31 Telefon :

Faks :
info@nobokalibrasyon.com.tr E-Mail :