logo

"İşimizde uzmanız ve sadece uzman olduğumuz işleri yapmaya özen gösteririz. Bu nedenle iş ortağınız olarak, karşılaştığınız problemleri benimser, sizin değerleriniz ve olanaklarınız içinde değerlendiririz."
KALİBRASYON

KALİBRASYON : KÜTLE, TERAZİ, SICAKLIK, NEM, BASINÇ,BOYUT, DİĞER KALİBRASYONLAR

METROLOJİ : Metroloji, Ölçüm birimlerini tanımlayarak, izlenebilirliği ve ölçüm sonuçlarına ait belirsizliği sağlayarak test sonuçlarının karşılaştırılabilmesi için temel oluşturur.

METROLOJİ ÇEŞİTLERİ

Legal Metroloji : Ticarete esas teşkil eden ölçü ve kontrol cihazlarının kalibrasyonları ile ilgilenir. Bu kategoriye giren cihazlar mecburi olarak kalibre ettirilmek zorundadır. Ülkemizde Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bu konuda görevlendirilmiştir.

Bilimsel Metroloji : Uluslar arası geçerliliği olan primer standartlarına ülke düzeyinde oluşturulması ile ilgili faaliyetleri kapsamaktadır. Ülkemizde bu konuda TUBİTAK bünyesinde hizmet veren Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) görevlendirilmiştir.

Endüstriyel Metroloji : Bilimsel metrolojinin faaliyetleri sonuncu elde edilen primer standartlara izlenebilirliği sağlanmış sekonder standartlara endüstride kullanılan izleme ve ölçme cihazlarının kalibrasyonlarının yapıldığı hizmet alanını kapsar. NoBo Kalibrasyon TÜRKAK tarafından AB-0125-K akreditasyon numarası ile Akredite Kalibrasyon Laboratuarı olarak yetkilendirilmiştir.

KALİBRASYON : Belirlenmiş koşullar altında doğruluğu bilinen bir referans ölçüm sistemi ve ölçüm methotu (ulusal/uluslar arası standard(lar)) kullanılarak ölçülen değer ile doğruluğu bilinen değerler arasındaki ilişkiyi ortaya koyan işlemler dizisidir.

İZLENEBİLİRLİK : Ölçüm cihazının doğruluğunun, en kaba ölçme faaliyetinden primer standarda kadar mukayeseli ölçme işlemlerinin kesintisiz olarak takip edilebildiği işlemler silsilesidir.AKREDİTASYON : Laboratuarların teknik yeterliliği, kalite sistemi, müşteri memnuniyeti ve tarafsızlığının üçüncü kişiler tarafından tanınmasıdır. Akreditasyon, Laboratuar değerlendirilmesi ve düzenli gözetimler sonucu verilir. Akreditasyon genellikle ISO/IEC 17025 ‘Deney ve Kalibrasyon Laboratuarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar’ gibi ulusal ve uluslar arası standartlara ve o laboratuar ile ilgili teknik şartnamelere ve talimatlara dayanmaktadır.


Atakent Mah. 227. Sok. Olimpakent D:11 5 D:46 Halkalı - K.Çekmece / İSTANBUL

0(544) 474 01 31 Telefon :

Faks :
info@nobokalibrasyon.com.tr E-Mail :